دانشنامه گردشگری خوزستان دگر با بیش از 11 سال مشارکت و تجربه عملی در طراحی و چاپ نقشه های گردشگری شهری، استانی و کشوری در نظر دارد برای شهرها و شهرستانهای مقصد گردشگری استان خوزستان با مشارکت فعالان و کسب و کارهای حوزه گردشگری، صنایع دستی و سوغات محلی همان مناطق، نقشه راهنمای گردشگری طراحی و چاپ نماید.

در این نقشه ها، کسب و کارهای مرتبط با حوزه گردشگری، صنایع دستی و سوغات هر شهر یا شهرستان در دو رده عمومی (تعرفه ثبت نام کمتر/معرفی محدود) و برتر (حامیان مالی: تعرفه ثبت نام بشتر/معرفی کامل و جامع) به شرح زیر معرفی خواهد شد.

همچنین چنانچه برای سایر شهرها و شهرستانهایی که در این طرح اسامی آنها ثبت نشده حامی یا حامیان مالی به شکل انفرادی (تک اسپانسر انحصاری) یا گروهی اقدام نمایند نیز امکان طراحی و چاپ نقشه مهیا و فراهم است.

[table id=3 /]
[table id=5 /]