زیست بوم گردشگری خوزستان مجموعه تمام کسب و کارها، اشخاص و دستگاههای دولتی و غیر دولتی مرتبط با فرآیندهای سه گانه گردشگری، صنایع دستی و سوغات استان خوزستان است.

از آنجا که صنایع دستی و سوغات ارتباط و وجوه اشتراک ویژه ای با صنعت گردشگری دارند ما در گروه دگر، فعالان این دو حوزه را نیز در زیست بوم گردشگری تعریف کرده ایم.

راهنمای تور خوزستان

راهنمایان تور خوزستان

منصوریان، محمد معرفی :تور لیدر خوزستانی ساکن شوشتر رشته های تور لیدری : طبیعت گردی، بومگردی، تاریخی - میراثی، مذهبی - زیارتی، بافت گردی، خودرو گردشگری با راننده زبانهای خارجی مسلط : انگلیسی جغرافیای...

ادامه مطلب