گونه های جانوری
 
پرندگان خوزستان

آبچلیک

Solitary sandpiper

 


اردك بلوطی

Aythya nyroca

 

اردك سر سفيد

 

نادر و كمياب

اردك کله سبز

 

 

اردك مرمری

Marmaronetta

angustirostris

نادر و در معرض

خطر انقراض

اكراس آفريقايی

 

در معرض

خطر انقراض

 

اگرت

 

 

بحری

راسته شاهین سانان - خانواده شاهین

 Falco peregrinus

حمايت شده


پرستو های دريايی كوچك

Sterna albifrons

پرستو هاي دريايی معمولي

Sterna hirundo

 

پليكان پا خاكستری

Pelecanus crispus

نادر و در معرض

خطر انقراض

چنگر

 

چَنگَر یا پَرلا پرنده‌ای آبزی به رنگ سیاه است که رنگ سر و گردنش براق تر و منقار و پیشانی‌اش سفید رنگ است.
چنگر از راستهٔ درناسانان (Gruiformes) و خانوادهٔ چنگریان (Rallidae) است.
این پرنده بومی ایران است و به فراوانی در ایران وجود دارد.
چارخو از خویشان نزدیک این گونه است

حواصیل

 

 

 

حواصيل زرد

 

 

 

خروس كولي

 

 

 

خوتكا

 

 

 

دراج

 Francolinus francolinus

حمايت شده


دليچه

 

حمايت شده

ديدمك

 

 

 

سار

 

 

 

سار گپه معمولي

 

حمايت شده

 

شاهين

 

حفاظت شده

 

طرلان

 

آسيب پذير

عروس غاز

 

حمايت شده

 

عقاب تالابی

Aquila clanga

حمايت شده

عقاب دريايی دم سفيد

Haliaeetus albicilla

 

عقاب طلايی

 

حفاظت شده


هوبره

 

 
فلامینگو

 

 

 

فلامينگو بزرگ

 

حمايت شده

 

فیلوش

 

 

 

كاكايی

 

 

 

گيلانشاه خالدار

 Numenius tenuirostris

راسته آبچلیک سانان - خانواده آبچلیک

نادر و در معرض

خطر انقراض

لاچين

 

حمايت شده

 

مرغابی

 

 

 

هوبره

 

حمايت شده

 

غاز خاکستری