دانشنامه گردشگری خوزستان دگر

گردشگری خوزستان

گروه توانگردشگری دگر (دانشنامه گردشگری) از سال 1385 با هدف کمک و رونق بخشی به توسعه زیستبوم گردشگری خوزستان و بهبود تجربه سفرهای گردشگری به خوزستان از طریق تولید محتوای گردشگری، اطلاع رسانی گردشگری و تبلیغات گردشگری آغاز به کار نمود.

در حوزه خوزستان گردی ما تلاش میکنیم هم به ارائه کنندگان این خدمات (کسب و کارهای حوزه گردشگری و رشته های پیرامونی) و هم به دریافت کنندگان آن (توریستها و گردشگران) ابزار، اطلاعات و راهکارهای بهینه و مکمل ارائه کنیم.

ابزارهای مکمل سفر و امکاناتی که در حال حاضر گروه توانگردشگری دگر در اختیار مخاطبان خود قرار میدهد عبارت است از نقشه های گردشگری چاپی و اپلیکیشن رایگان راهنمای گردشگری خوزستان دگر.

از سوی دیگر امکانات، محتوا و ابزارهای دیگری نظیر فیلم مستند، کتاب و سوغات گردشگری نیز در دستور کار ما قرار دارد.

هر دو ابزار نقشه گردشگری و اپلیکیشن گردشگری به عنوان ابزارهای مکمل سفر و گردشگری، در تعامل مستقیم با دو سوی زنجیره گردشگری یعنی کسب و کارهای گردشگری از یک سو و گردشگران از سوی دیگر هستند. [ادامه…]

اپلیکیشن گردشگری خوزستان دگر

اپلیکیشن خوزستان دگر

اپلیکیشن راهنمای گردشگری، سفر و تفریحات استان خوزستان

فروشگاه آنلاین کالا و سوغات گردشگری دگر